‌چکیده محتوای فایل

حشره کش های آلی کلره :
ددت ، دیلدرین ، BHC ، آندوسولفان ، کلردان ، هپتاکلر ، آلدرین ، ایزودرین ، متوکسی کلر ، توکسافن ، آندرین ، تدیون ، کلتان ، اتوکسیون ، فنسون ، تلودرین ، کپون ، پرتان ، تیودان.
و ... .

‌فهرست

روشهای شیمیائی مبارزه با بندپایان
تعریف حشره کش
درجه سمیت
طبقه بندی حشره کش ها
فرمولاسیون حشره کش ها
پخش کننده ها
تقسیم بندی موش کش ها
تقسیم بندی حلزون کش ها
آماده سازی سموم
پمپ سمپاش
اصول سمپاشی
حفاظت از پمپ سمپاش
احتیاطات بهداشتی کارگران
مقاومت در مقابل حشره کش ها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید