‌چکیده محتوای فایل

واکنش های کلیدی شیمیایی موجود در متابولیسم عبارتند از:
1- واکنش های اکسید و احیا.
2- واکنش های ایجاد پیوند (Ligation).
3- ایزومراسیون.
4- واکنش های انتقال گروه.
5- واکنش های هیدرولیز.
6- اضافه شدن گروه های فعال به پیوند های دوگانه.

‌فهرست

متابولیسم
واکنش انرژی خواه و واکنش انرژی زا
ATP
انرژی موجود در ترکیبات آلی
اکسیداسیون کربن
مسیر های متابولیسم در سلول ها
کاتابولیسم و آنابولیسم
واکنش های کلیدی شیمیایی موجود در متابولیسم
واسطه های فعال
مبنای تنظیم متابولیسم

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید