‌چکیده محتوای فایل

سه بخش اصلی در بیوشیمی:
1. شیمی ساختاری: روابط ساختاری - عملکردی موجود در پروتئین ها، کربوهیدرات ها، DNA/RNA، لیپید ها و ... .
2. سوخت و ساز (متابولیسم): در ارتباط با کلیت واکنش های شیمیایی که در موجودات زنده رخ می دهند:
الف: کاتابولیسم.
ب: آنابولیسم.
ج: مدیریت انرژی سلولی.
3. ذخیره، انتقال و بیان اطلاعات ژنتیکی: تکثیر DNA و ساخت پروتئین.

‌فهرست

بیوشیمی
واحد سازنده موجودات عالی
واکنش های درون سلولی
سه بخش اصلی در بیوشیمی
ماکرو مولکول های زیستی
مونومر ها و پلیمر ها
آب
اسید و باز
pH
تفکیک الکترولیت ها در آب
بافر
اسید آمینه

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید