‌چکیده محتوای فایل

اتحاد مربع دو جمله ای:
a+b)2 = a2 + 2ab +b2)
a - b)2 = a2 - 2ab +b2)

‌فهرست

اتجاد مربع دو جمله ای
اتحاد مزدوج
اتحاد جمله مشترک
اتحاد مربع سه جمله ای
اتحاد جمله مشترک
اتحاد مکعب
اتحاد چاق و لاغر

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید