‌چکیده محتوای فایل

اشکال مختلف قندها (ایزومریسم):
ایزومرها: ترکیباتی با فرمول شیمیایی (ملکولی) یکسان و فرمول ساختاری متفاوت هستند.
ساختاری: در آنها اتم ها و گروه های عاملی از راه‌های متفاوتی به هم وصل شده‌اند 
فضایی : در آنان شکل پیوندها یکسان است؛ اما شکل هندسی اتم‌ها و گروه‌های عاملی در فضا متفاوت است

‌فهرست

کربوهیدراتها
كربن نامتقارن
اشکال مختلف قندها
ایزومرهای آلدوز و کتوز
ایزومرهایDوL
ساختار برای گلوکز
تشکیل حلقه پیرانوز و فورانوز
اپیمر
تفاوت ساختاری گلوکز، گالاکتوز و مانوز
پیوند گلیکوزیدیک
مشتقات قندها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید